Hrádek Kozí hřbet (3 km)

Hrádek Kozí hřbet (3 km)

Kozí hřbet (též Hrádek) je zřícenina hradu na Sedlčansku v lese nedaleko od obce Radíč nad meandrem potoka Mastníku (pravostranný přítok Vltavy) v okrese Příbram. Hrad stával na úzkém skalnatém hřbetu v nadmořské výšce okolo 300 m n. m. Dochovaly se pouze zbytky hradeb, věže, brány a paláce. Pozůstatky hradu jsou chráněny jako kulturní památka.

Historie

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1369, ale archeologické výzkumy potvrdily jeho existenci již dříve ve 13. století. Prvním známým majitelem hradu byl v letech 1369–1375 Volkéř z Hrádku a po něm Olbram z Hrádku, ale v období 1392–1475 patřil rodu Břekovců, za nichž v roce 1441 odolal pokusu o dobytí husitským vojskem. Po roce 1475 byl hrad prodán a opuštěn. Od roku 1541 je uváděn jako zpustlý. V roce 1549 se majitelem stal Jan z Paběnic a Voračic.

Stavební podoba

Hrad byl dvojdílný. Za prvním příkopem se nacházelo předhradí s neznámou zástavbou. Z něj vedla cesta přes druhý příkop a do něj vysunutou věžovou branou do hradního jádra. Za branou stála na nejvyšším místě fragmentálně zachovaná čtverhranná věž a přístupovou cestu přetínala hradba s druhou branou. Podle plánu z 19. století zde stála i malá okrouhlá věž. Za druhou branou se nacházelo obdélné nádvoří. Podél jeho delších stran stály blíže neurčené stavby. Na východní straně se z nich dochovala část nároží vnější zdi s kapsami po stropních trámech, ale ze západní budovy zůstaly jen terénní relikty. Za nádvořím hrad uzavíral další příkop.

Přístup

Zřícenina je volně přístupná po modře značené turistické značce z Radíče do Hrazan.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozí_hřbet_(hrad)

Rezervujte si pobyt
Hosté 2